Zimní zahrady

  • Jsou individuálním svébytným stavebním prvkem.
  • Slouží od zakrytí balkonů, lodžií či teras až po zastřešení bazénů, botanických zahrad, chovných či obytných ploch.
  • Stavebními kameny jsou všechny výše uvedené prvky, okny počínaje a HS portály konče.
  • Vždy se jedná o zcela individuální projekt vzhledem k dispozici a účelu užití.
  • V případě proskleného zastřešení používáme bezpečnostní, zpravidla kalená izolační skla.
  • Za přednost lze kromě jiného počítat i uživateli uváděný tepelný zisk, jenž slouží k dotápění přilehlých částí stavby.