DVEŘE

 

  • Dveře si stojí v hierarchii otvorových výplní nejvýše co do složitosti konstrukce, variabilitě typů a tím i cenovým nárokům.
  • Dveře můžeme rozdělit do dvou základních skupin. A to na dveře vchodové a balkonové/francouzské.
  • Vchodové dveře se liší od oken rozdílnou výplní křídel, kování, barev a doplňků. Nicméně kopírují základní členění dle hloubky rámu jako okna, tj 68-92mm.
  • Balkonové dveře i ve své posuvné variantě se konstrukčně podobají oknům. Platí pro ně popis oken a to i včetně špaletových.
  • Zvláštním druhem posuvných dveří jsou dveře skládací – harmonika.

Vchodové Dveře

Balkonové Dveře

Posuvné Dveře

HS Portal